Minnesota Reflections

Hudson Bay dog sled team, Ely, Minnesota.